Strategie

Debets Schalke streeft een beheerste groei na, zowel autonoom als door acquisities. Het beleid van Debets Schalke is gericht op een voortdurende verbetering van haar mondiale concurrentiepositie. De analyse en besparing van kosten is daarbij essentieel, evenals een hoog kwaliteitsniveau. Investeringen zijn daarom afgestemd op vernieuwing en verbetering van kassen en installaties. Debets Schalke kiest ervoor om wereldwijd te leveren op concurrerende wijze.

Deze strategie vereist een aantal voorwaarden:

  • investeren in gedegen vakmanschap door medewerkers ruimte te geven om te groeien
  • hoogst kwaliteitsniveau
  • kritisch kwaliteitsbeleid
  • huisvesting gebaseerd op goede logistiek
  • samenwerken met betrouwbare lokale partners
  • effectief internationaal netwerk
  • efficiënte en excellente logistiek