Buffertanks

Een effectieve verwarming & CO 2 management op een tuinbouwbedrijf is goed te realiseren met een buffertank installatie. Een buffertank installatie wordt ook wel een warmte opslag tank genoemd. De tanks worden vooral toegepast voor de korte termijn warmte opslag. Een buffertank kan energiepieken afvlakken, wat zorgt voor energie- en kostenbesparing. Buffertanks worden zowel horizontaal als verticaal geleverd en geïnstalleerd

CO 2 management

De buffertanks zijn zo ontworpen dat CO2 gebruik vanuit de ketel en/of WKK installatie mogelijk is. Zonder een gedegen CO 2 management gaat het effect van de belichting voor een deel verloren. Het is daarom belangrijk om de CO 2 concentratie in de kas goed te hebben. Belichting/zonlicht in combinatie met een hoge CO 2 concentratie heeft een enorm effect op de gewasgroei. Dit is ook direct terug te vinden in de productie. Iedere teler streeft er vanuit bedrijfseconomisch oogpunt naar om emissie van CO 2, meststoffen, warmte, licht en bestrijdingsmiddelen zo gering mogelijk te laten zijn. Ieder verlies aan hulpstoffen kost geld.

Debets Schalke biedt naast een breed standaard assortiment buffertanks ook maatwerk.