Układy wodne

Systemy nawadniania mają istotne znaczenie w branży ogrodniczej. Precyzyjne i wyrafinowane systemy wodne są czynnikiem warunkującym optymalny wzrost upraw. Właściwa jakość wody to podstawa; musi mieć odpowiedni skład i być bezpieczna w użyciu. System wodny dostosowany do stanu upraw, rodzaju podłoża oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych zapewnia optymalny wzrost upraw, co z kolei ma przełożenie na wysokość plonów.

Systemy nawadniania

Wodne systemy inżynieryjne obejmują nie tylko rurociągi irygacyjne, ale też systemy magazynowania, uzdatniania, recyrkulacji wody, zespołów nawożących i transportu wody. Wszystkie wymagania i potrzeby można zintegrować w Planie Zarządzania Wodą, tak aby uprawy wykorzystały w pełni swój potencjał.

Recyrkulacja

Woda to towar deficytowy, o czym farmerzy szklarniowi doskonale wiedzą. Dzisiejsi hodowcy mają do dyspozycji duży wybór materiałów i systemów, pozwalającym na bardziej wydajne wykorzystanie wody przy zachowaniu niskich kosztów. Recyrkulacja jest jedną z dostępnych opcji bardziej efektywnego wykorzystania wody. Recyrkulacja, zwana także zamkniętym obiegiem wody, polega na ponownym wykorzystaniu usuniętej wody. Woda zużyta oczyszczana jest poprzez naświetlanie promieniami UV lub ogrzewanie. System recyrkulacji daje również duże oszczędności nawozów.

Debets Schalke dostarcza i instaluje wszystkie wymagane wodne systemy inżynieryjne, nowe bądź regenerowane, wykorzystywane w obiekcie szklarniowym i w jego otoczeniu.