Zbiorniki buforowe

Skuteczne ogrzewanie i zarządzanie CO 2 można osiągnąć stosując zbiornik buforowy. Zbiornik buforowy, zwany również zbiornikiem ciepła, jest wykorzystywany głównie do krótkotrwałego przechowywania ciepła i “obniżania” szczytów energetycznych, dając oszczędność energii i obniżkę kosztów. Zbiorniki buforowe mogą być dostarczane w konfiguracji poziomej lub pionowej.

Zarządzanie CO 2

Zbiorniki buforowe zostały tak zaprojektowane, aby umożliwić wykorzystanie CO 2 z kotła i/lub instalacji CO. Bez solidnego układu zarządzania CO 2, część światła nie zostanie wykorzystana. Stąd też bardzo istotne jest utrzymanie stężenia CO 2 w szklarni na odpowiednim poziomie. Oświetlenie/światło słoneczne w połączeniu z wysokimi stężeniami CO 2 ma olbrzymi wpływ na wzrost upraw, co znajduje bezpośrednie odbicie w plonach. Z przyczyn ekonomicznych każdy hodowca próbuje zminimalizować emisje CO 2, nawozów, ciepła, światła i pestycydów. Każda utrata materiałów pomocniczych generuje koszty.

Oprócz szerokiego zakresu produktów Debets Schalke dostarcza także rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.