Declinarea răspunderii

Debets Schalke BV (Camera de Comerţ: COC 2717 6097), în continuare Debets Schalke, vă acordă prin prezenta accesul la debetschalke.com („Site-ul web”), pe care publică texte, ilustraţii şi alte materiale de comunicare în scopuri de informare.

Debets Schalke îşi rezervă prin prezenta dreptul de a aduce modificări conţinutului acestui site web sau de a şterge oricare din componentele acestuia în orice moment, fără înştiinţare prealabilă.

Informaţiile de pe site-ul web sunt publicate fără nicio obligaţie şi nu constituie o ofertă specifică de încheiere a unui acord. Acordurile se încheie doar prin acceptarea unei propuneri desemnate în mod clar ca atare.

Răspundere limitată

Debets Schalke depune toate eforturile pentru a menţine la zi conţinutul site-ului web şi/sau pentru a-l completa cât mai des posibil. În pofida acestei griji şi atenţii, conţinutul site-ului web ar putea fi incomplet şi/sau inexact.

Materialele de comunicare puse la dispoziţie pe site-ul web sunt furnizate fără nicio garanţie sau pretenţie de corectitudine. Aceste materiale de comunicare pot fi modificate în orice moment fără notificare prealabilă din partea Debets Schalke.

Mai precis, toate preţurile de pe site-ul web fac obiectul erorilor de dactilografiere şi programare. Debets Schalke nu poate răspunzătoare pentru consecinţele unor astfel de erori.
Nu se pot încheia acorduri pe baza acestor erori.

Debets Schalke nu poate fi răspunzătoare pentru hiperlinkurile către site-urile web sau serviciile unor terţe părţi incluse pe site-ul său web.

Drepturi de autor

Toate drepturile de proprietate intelectuală care vizează textele, ilustraţiile şi alte materiale de comunicare sunt deţinute de Debets Schalke.

Copierea, distribuirea şi orice altă utilizare a acestor materiale de comunicare fără permisiunea scrisă a Debets Schalke nu este îngăduită, cu excepţia şi doar în măsura în care se precizează altfel în legislaţia obligatorie (cum ar fi dreptul de a cita), exceptând cazul în care se indică altfel pentru anumite materiale de comunicare.

Diverse

Prezenta declinare a răspunderii poate fi modificată periodic.