Sisteme de alimentare cu apă

Tehnologia apei este esenţială în sectorul horticol. Un sistem de apă precis şi sofisticat este o condiţie obligatorie pentru creşterea optimă a culturilor. Calitatea adecvată a apei este esenţială; aceasta trebuie să fie de bună calitate şi sigură pentru utilizare. Un sistem de apă ajustat la condiţia culturilor, tipul de substrat şi factorii interni şi externi asigură o creştere optimă a plantelor, care, la rândul său, se reflectă în producţia agricolă.

Gestionarea apei

Sistemele de inginerie a apei includ nu doar conductele de irigare cu apă, ci şi sistemele de înmagazinare a apei, tratarea apei, recircularea, unităţile de fertilizare şi sistemele de transport al apei. Toate cerinţele şi nevoile posibile pot fi integrate în planul de gospodărire a apei, pentru a asigura că recoltele îşi ating potenţialul maxim.

Recirculare

Apa este un bun rar, precum o ştiu prea bine toţi cultivatorii de plante în sere. Cultivatorii din ziua de azi dispun de o largă selecţie de materiale şi sisteme, care le permit să utilizeze apa în mod eficient şi care sunt totodată eficiente din punct de vedere al costurilor. Recircularea este una dintre opţiunile disponibile concepute să utilizeze apa în mod eficient. Recircularea, numită şi sistem de apă închis, presupune reutilizarea apei reziduale. Apa reziduală este purificată prin intermediul razelor UV sau al încălzirii. Sistemul de recirculare generează, de asemenea, reduceri de costuri semnificative în materie de îngrăşăminte.

Debets Schalke furnizează şi instalează toate sistemele de inginerie a apei noi sau recondiţionate necesare în interiorul şi în jurul serei.