Strateji

Debets Schalke yatırımlara dayalı ve organik şekilde yönlendirilen bir büyüme elde etmeye çaba göstermektedir. Politikası dünya çapındaki rekabet pozisyonunu sürekli olarak geliştirmeye odaklanmıştır. Bu açıdan maliyetlerin analiz edilmesi, tasarruf sağlanması ve yüksek kalite önemli bileşenlerdir. Dolayısıyla yatırımlarda hedef, seraların ve teknik kurulumların yenilenmesi ve geliştirilmesidir. Debets Schalke’nin amacı tüm dünyaya rekabet esasına dayalı ürün tedarik etmektir.

Strateji ön koşulları:

  • çalışanlara gelişme olanağı sunularak profesyonelliğe yatırım yapılması
  • optimum kalite
  • kritik kalite politikası
  • güvenilir lojistiğe dayalı barındırma
  • güvenilir yerel ortaklarla işbirliği
  • etkili uluslararası ağ
  • etkili ve mükemmel lojistik