Güneş panelleri

Seralar ve ilgili çalışma alanlarında genellikle büyük çatı alanları bulunur. Güneş panellerinin bulunduğu bir çatı alanı, çiftliğin sınırlı ayarlamalar ve önemli enerji maliyeti tasarrufları ile sürdürülebilir bir enerji üretmesine olanak tanıyan ek bir fonksiyon sunar.

Güneş enerjisi

Fotovoltaik panel veya PV panel olarak da adlandırılan güneş paneli yaklaşık 40-80 güneş hücresinden meydana gelir. Güneş hücresi aldığı güneş ışığını elektrik enerjisine dönüştüren minyatür bir elektrik santralidir. Elektrik, bir dönüştürücü ile gücü doğru akımdan alternatif akıma (230 V) dönüştürülür. Bu normal bir fişle duvardaki bir prize bağlanabilir ve ürettiği enerjiyi elektrik şebekesine aktarır. Güç anında kullanılabilir ve kullanılmayan güç, enerji nakil şebekesine geri gider.

Geliştirme

Debets Schalke çeşitli güneş paneli sistemleri uygulamalarına ilk aşamalarda katılmıştır. Seralarla ilgili olarak uzun yıllardır edinmiş olduğu deneyim ile güneş paneli uygulamaları için çok iyi çözümler geliştirilmiştir. Debets Schalke seralara, ahırlara ve çalışma alanlarına entegre güneş panelleri takabilmektedir. Güneş panelleri aynı zamanda özel yapım iskele veya sandviç iskeleye entegre edilebilmektedir.

Şirket içinde üretilen enerji gelirleri

Enerji fiyatlarında beklenen artış dikkate alındığında şirket içinde yönetilen enerji üretimine yapılan yatırımlar günden güne daha çekici hale gelmektedir. Birçok enerji sağlayıcı bir yetiştirici tarafından üretilen enerjiyi herhangi bir sınırlama olmadan satın alınan enerji ile aynı ücrette tüketilen enerji ile mahsup edecektir (netleştirme).
Ayrıca kullanılabilecek çeşitli yatırım vergi kredisi fırsatları da güneş paneli kurulumunu ilgi çekici bir teklif haline getirmektedir.