Su sistemleri

Su teknolojisi bahçecilik sektöründe hayati önem taşır. Hassas ve sofistike bir su sistemi optimum ekin büyümesi için bir ön koşuldur. Uygun su kalitesi zaruridir; iyi durumda ve kullanım için güvenli olmalıdır. Ekinlerin durumuna, substratın türü, iç ve dış faktörlere göre ayarlanmış bir su sistemi optimum ekin büyümesi sağlar ve bu durum üretim çıktısına yansır.

Su teknolojisi

Su mühendisliği sistemleri sadece sulama borularını değil aynı zamanda su depolama, su arıtma, devridaim, gübreleme ünitesi sistemlerini ve su taşıma sistemlerini de içerir. Tüm olası gereklilikler ve ihtiyaçlar ekinlerin tam potansiyeline ulaşmasını sağlamak için su yönetim planına entegre edilebilir.

Devridaim

Su tüm sera yetiştiricilerinin çok iyi bildiği gibi nadir bulunan bir kaynaktır. Günümüz yetiştiricilerinin tasarrufunda suyu etkin bir biçimde kullanmalarını sağlayan ve aynı zamanda maliyet etkili birçok farklı malzeme ve sistem seçeneği bulunmaktadır. Devridaim, suyu etkili bir biçimde kullanmak için tasarlanmış seçeneklerden biridir. Aynı zamanda kapalı su sistemi olarak da adlandırılan devridaim, drenaj suyunun tekrar kullanılmasını içerir. Drenaj suyu UV ışığı veya ısıtma ile saflaştırılır. Devridaim sistemi aynı zamanda gübreler açısından anlamlı maliyet tasarrufları da sağlar.

Debets Schalke sera içinde ve çevresinde gerekli tüm yeni veya yenilenmiş su mühendisliği sistemlerini tedarik eder ve kurar.