Scherming

Voor het aanbrengen van een scherminstallatie kunnen verschillende uitgangspunten dienen. Een scherm kan geïnstalleerd worden voor verduistering, voor beheersing van lichtuitstoot, voor energiebesparing of voor zonwering. De installatie heeft vaak een gecombineerde functie. Het schermsysteem kan een grote bijdrage leveren aan de energiebesparing zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de productie.

Verschillende soorten scherminstallaties

Alvorens de keuze wordt gemaakt voor een scherminstallatie, is het belangrijk om alle wensen op een rij te hebben. De keuze voor een scherminstallatie zal per teelt verschillen. Naast een breed assortiment schermdoeken is er ook een verscheidenheid aan scherminstallaties mogelijk. De schermen zijn ook uitstekend inzetbaar om delen van de kas (klimatologisch) van elkaar te scheiden. De schermen zullen in open toestand niet meer dan de strikt noodzakelijk ruimte in nemen.

Rolgevelscherm

Een rolgevelscherm is onmisbaar voor het minimaliseren van de lichtuitstoot of voor het verduisteren van een kas. Het systeem wordt toegepast in de kasgevel en/of in het kasdek. Het rolgevelscherm kan in zijn geheel of in aparte delen bedient worden. Het is ook mogelijk om een tussengevel te creëren. Het integreren van het rolgevelscherm in de kasconstructie behoort ook tot één van de mogelijkheden.