0174 245 321
[email protected]

Disclaimer

DISCLAIMER

Debets Schalke BV (Kamer van Koophandel: 2717 6097), hierna te noemen Debets Schalke, verleent u hierbij toegang tot debetsschalke.com (“de Website”) en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere communicatie materialen.

Debets Schalke behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Debets Schalke spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden communicatie materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze communicatie materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Debets Schalke.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van typ- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Debets Schalke nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen en andere communicatie materialen liggen bij Debets Schalke.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze communicatie materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Debets Schalke, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Maak kennis met onze experts

Neem contact met ons op