+31 174 245 321
[email protected]

Wyłączenie odpowiedzialności

Debets Schalke BV (nr rej. w Izbie Handlowej: COC 2717 6097), dalej Debets Schalke, niniejszym przyznaje Państwu prawo dostępu do strony internetowej debetschalke.com (‘Strona Internetowa’), na której publikuje swoje teksty, ilustracje oraz inne materiały informacyjne.

Debets Schalke zastrzega sobie niniejszym prawo do modyfikowania zawartości tej Strony internetowej lub usuwania jakichkolwiek jej komponentów bez uprzedzenia.

Informacje zamieszczone na Stronie Internetowej są dostępne bez żadnych zobowiązań i nie stanowią oferty zawarcia umowy. Umowy zawierane są wyłącznie w drodze akceptacji propozycji wyraźnie oznaczonej jako taka.

Ograniczenie odpowiedzialności

Debets Schalke podejmuje wszelkie starania zmierzające do stałego aktualizowania zawartości Strony internetowej i/lub możliwie częstego jej uzupełniania. Jednakże, pomimo dołożenia wszelkich starań, może się zdarzyć, ze Strona internetowa będzie nieaktualna i/lub niekompletna.

Materiały informacyjne udostępnione na Stronie internetowej nie są objęte żadną gwarancją ani deklaracją dokładności. Materiały informacyjne mogą być zmienione w dowolnej chwili bez powiadomienia ze strony Debets Schalke.

Wszelkie ceny podane na Stronie internetowej mogą być błędne, na skutek omyłki w druku czy programowaniu. Debets Schalke nie ponosi odpowiedzialności za skutki takich błędów. Żadna umowa opierająca się na takich błędnych cenach nie może być zawarta.

Debets Schalke nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za zawarte na Stronie internetowej hiperłącza prowadzące do stron internetowych lub usług świadczonych przez strony trzecie.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa własności intelektualnej odnoszące się do materiałów informacyjnych pozostają własnością Debets Schalke.

Kopiowanie, rozprowadzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie tych materiałów informacyjnych bez pisemnego pozwolenia Debets Schalke jest zabronione, chyba że odnośne przepisy obowiązującego prawa twierdzą inaczej (jak np. prawo do cytowania), o ile w określonych materiałach informacyjnych nie stwierdzono inaczej

Różne

Zastrzeżenie powyższe może co jakiś czas ulec zmianie.

Skontaktuj się z nami! Poznaj naszych ekspertów

Kontakt