0174 245 321
[email protected]

Verwarming

Efficiënte klimaatbeheersing

Elke teler wil zijn klimaat optimaal en efficiënt beheersen om de beste kwaliteit en productie te kunnen realiseren. De verwarmingsinstallatie wordt ook wel de bloedsomloop van de kas genoemd, aangezien het hoofddoel van een kas bestaat uit het scheppen van een etmaal-temperatuur. Een goed geregelde temperatuur zorgt ervoor dat de teelt groeit en kwaliteit kan worden gerealiseerd. De controle over de temperatuur, met behulp van de verwarmingsinstallatie, zorgt ervoor dat productie eisen kunnen worden nagestreefd. Er zijn tal van mogelijkheden om het klimaat te beheersen. Op maat advies is daarom belangrijk om de juiste afstemming tussen kwaliteit, prijs en energieverbruik te realiseren.

CO2 productie

Een installatie kan naast warmte ook CO 2 genereren. CO 2 bevordert de groei van de teelt. Op deze manier wordt de installatie optimaal benut. Debets Schalke zorgt voor een installatie op maat met een duidelijk evenwicht tussen de kwaliteit, de kosten en de opbrengst.

Een effectief verwarming & CO 2 management op een tuinbouwbedrijf is goed te realiseren met een buffertank installatie. Een buffertank installatie wordt ook wel een warmte opslag tank genoemd. De tanks worden vooral toegepast voor korte termijn warmte opslag. Een buffertank kan energiepieken afvlakken, wat zorgt voor energie- en kostenbesparing. Buffertanks worden zowel horizontaal als verticaal geleverd en geïnstalleerd.

CO2 management

De buffertanks zijn zo ontworpen dat CO2 gebruik vanuit de ketel en/of WKK installatie mogelijk is. Zonder een gedegen CO2 management gaat het effect van de belichting voor een deel verloren. Het is daarom belangrijk om de CO2 concentratie in de kas goed te hebben. Belichting/zonlicht in combinatie met een hoge COconcentratie heeft een enorm effect op de gewasgroei. Dit is ook direct terug te vinden in de productie. Iedere teler streeft er vanuit bedrijfseconomisch oogpunt naar om emissie van CO 2, meststoffen, warmte, licht en bestrijdingsmiddelen zo gering mogelijk te laten zijn. Ieder verlies aan hulpstoffen kost geld.

Debets Schalke biedt naast een breed standaard assortiment buffertanks ook maatwerk.

Duurzame en efficiënte verwarmingssystemen! Advies op maat?

Neem contact met ons op