Solar kassen

Kassen en bijbehorende werkruimtes beschikken veelal over een groot dakoppervlak. Een dakoppervlak of kasdek met zonnepanelen zorgt voor een extra interessante functie. Een bedrijf kan met een beperkte aanpassing duurzame energie produceren. Hierdoor wordt een aanmerkelijke besparing op de energiekosten bereikt.

Zonne-energie

Een zonnepaneel, ook wel PhotoVoltaïsch-paneel of PV-paneel genoemd, is opgebouwd uit zo’n 40-80 zonnecellen. Een zonnecel is een kleine energiecentrale die het opgevangen zonlicht omzet in elektrische energie. De elektrische energie wordt door een omvormer omgezet van gelijkstroom in wisselstroom (230V). De omvormer kan met een normale stekker aangesloten worden aan een wandcontactdoos (stopcontact) en zo zijn energie doorgeven aan het netwerk. Deze stroom kan direct gebruikt worden en wat er over blijft wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet.

Ontwikkeling

Debets Schalke heeft aan de wieg gestaan van verschillende toepasbare zonnepaneel systemen. Door de jarenlange ervaring met kassen is de toepasbaarheid van zonnepanelen goed doordacht. Zij kunnen kassen, stallen, bedrijfsruimtes en werkruimtes voorzien van geïntegreerde zonnepanelen. Ook in een op maat gemaakt kasdek of een sandwichdek kunnen de zonnepanelen geïntegreerd worden.

Rendement op zelf opgewekte energie

Met de verwachte stijgende energiekosten wordt het steeds interessanter om te investeren in energieproductie in eigen beheer. De energie die een teler produceert kan bij een groot aantal energieleveranciers onbeperkt worden verrekend met de verbruikte elektriciteit tegen hetzelfde tarief als voor de afgenomen energie (salderen).

Mede door diverse mogelijkheden van investeringsaftrekposten kan een zonnepaneel installatie voor iedereen zeer interessant zijn.

Bekijk de film om een indruk te krijgen van geïntegreerde zonnepanelen in een kasdek:kas met geïntegreerde zonnepanelen

Meer informatie over solar kassen? Vul het formulier in: