0174 245 321
[email protected]

Globalisering in de glastuinbouw

Globalisering in de glastuinbouw

In een snel veranderende tuinbouw wereld dient een kassenbouwer net zo snel mee te veranderen. Globalisering biedt de mogelijkheid tot omzetvergroting door het benutten van nieuwe marktkansen. Debets Schalke pakt de kansen met beiden handen beet. Dit heeft geresulteerd in een unieke opdracht voor het bouwen van een nieuwe kas van 5 hectare in Abchazië, een gebied in de westelijke omgeving van de Kaukasus, dicht tegen de Russische grens.

Abchazie heeft een omstreden status, omdat de onafhankelijkheid niet door de gehele internationale gemeenschap wordt erkend. Het klimaat is vergelijkbaar met het Middellands zee klimaat. Een mild klimaat, dat uitermate geschikt is voor tuinbouw. De kas zal na oplevering worden gebruikt voor het jaarrond produceren van tomaten voor de lokale bevolking en de export naar Rusland.

Bevorderen van de economie

Het project is een direct gevolg van de steun van de Russische overheid om de economische ontwikkeling in dit gebied te bevorderen. “Onze kennis van de regionale markt, effectieve logistiek en advisering omtrent het jaarrond telen waren doorslaggevend. We laten zien dat zelfs in deze tijden prachtige kansen bestaan, er is altijd ruimte voor vernieuwing en ontwikkeling als partijen, krachtige, duurzaam en innovatief, kennis en kunde bundelen”, aldus Dylan Schalke, exportmanager van Debets Schalke. “Duurzame economische groei is de motor voor ontwikkeling en een belangrijk middel tegen armoede. Een bloeiend bedrijfsleven in deze landen leidt tot meer banen en betere levensomstandigheden”.

Voor dit bijzondere project levert en verzorgt Debets Schalke de kas en alle installaties. De kas is ontworpen op basis van de modernste technologie. Dit project wordt turn-key opleverd. Dit wil zeggen dat de kas wordt ingericht met alle benodigde functionaliteiten zoals onder andere scherm-, verwarming-, irrigatie- en automatisering installaties. De wit gecoate kas met 6,5 meter poothoogte heeft eveneens een belichtingsinstallatie. Door gebruik te maken van een belichtingsinstallatie kan er jaarrond geteeld worden. Het jaarrond telen is must met de grote vraag naar agrarische producten in de regio.

////////// EINDE BERICHT //////////

Neem voor meer informatie over onze persberichten contact op met onze afdeling Marketing & Communicatie.

Pers contact