+31 174 245 321
[email protected]

Automatyka

Większa wydajność

Automatyka idzie ręka w rękę ze znajomością branży. Tam, gdzie jakość i ilość są priorytetem, należy maksymalnie usprawnić proces produkcyjny upraw. Idealna kombinacja światła, powietrza i wody jest kluczowa dla jakości i dla ilości. Inżynieria elektryczna zapewnia podstawy oraz umożliwia połączenie i zintegrowanie wszystkich urządzeń i instalacji w jedną zautomatyzowaną całość. W skrócie, w skład automatyki wchodzą wszystkie urządzenia wykorzystywane do sterowania i regulowania instalacji technicznych w obiekcie szklarniowym, podczas gdy inżynieria elektryczna obejmuje zasilanie wszystkich urządzeń in instalacji w obiekcie szklarniowym.

Zarządzanie uprawami

Komputer sterujący klimatem to serce biznesu upraw szklarniowych. Automatycznie reguluje on, monitoruje i steruje wentylacją, ogrzewaniem, oświetleniem, wilgotnością i CO2 w szklarni. Komputer, wraz z zainstalowanym oprogramowaniem, musi być przyjazny dla użytkownika i oferować możliwość rozbudowy. Dzięki skutecznemu przewidywaniu zmian klimatu we wnętrzu obiektu szklarniowego i poza nim, hodowcy mogą uniknąć nadmiernego zużycia energii.

Ciągłość

Debets Schalke dostarcza i instaluje różne komputery sterujące klimatem, łącznie z luksusowym Priva Connext. Priva Connext to najnowszy komputer sterujący procesami firmy Priva, wynik ponad pięćdziesięcioletniego doświadczenia w dziedzinie sterowania procesami w branży ogrodniczej na całym świecie. Priva Connext integruje i steruje wszystkimi procesami farmy, oraz zapewnia dalszą optymalizację tych procesów.

Debets Schalke dostarcza i instaluje wszystkie wymagane instalacje.

Zaawansowane rozwiązania klimatyzacyjne i niezawodna instalacja! Potrzebujesz spersonalizowanych porad?

Kontakt