+31 174 245 321
[email protected]

Uprawa systemowa

Wydajne wykorzystanie przestrzeni

Uprawa systemowa ułatwia prowadzenie upraw warzyw, owoców i innych roślin, poprzez zapewnienie lepszego zarządzania wzrostem i rozwojem upraw. Często skutkuje to zwiększeniem produkcji i poprawą jakości plonów w porównaniu z uprawami gruntowymi. Ponadto zapewnia lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni uprawnej. Przykładowo system uprawy skrzynkowej obniża koszty robocizny i koszty produkcji oraz zwiększa plony. Istnieje wiele różnych systemów upraw, przy czym poniższe 3 należą do podstawowych:

  • Systemy uprawy rynnowej
  • Systemy uprawy doniczkowej
  • Systemy uprawy stołowej

Systemy uprawy rynnowej

Istnieje wiele powodów aby wybrać system uprawy rynnowej. Mogą to być powody ekologiczne - takie jak uprawa w zamkniętym obiegu wody, czy też powody związane z pracą - dobry nadzór nad wykonywaniem pracy oraz korzystne warunki pracy. Wybór systemu uprawy rynnowej narzuca metoda uprawy.

Rynna może być wykorzystana na wiele sposobów: Warzywa i kwiaty najlepiej posadzić w górnej części rynny. System uprawy rynnowej zapobiega rozprzestrzenianiu się wirusów i chorób. Owoce, głównie truskawki, są uprawiane na rynnach na osobnych podłożach, tacach, doniczkach lub matach. Dla zapewnienia optymalnego wzrostu można dodać również podpory wiązki i liści.

Systemy uprawy doniczkowej

System uprawy doniczkowej to zasadniczo system uprawy rynnowej, wykorzystywany głównie do uprawy róż i gerberów w donicach i innych pojemnikach, każdy z własnym podłożem. System ten został opracowany w roku 1994 przez kilku holenderskich hodowców gerberów, i polega na wykorzystaniu płyt z okrągłymi otworami, o regulowanej wysokości. Ponadto można z tym systemem zintegrować np. systemy irygacyjne, ogrzewania i transportu wewnętrznego.

Systemy stołów do upraw

System uprawy stołowej jest również przydatny dla szerokiego zakresu czynności uprawowych. Szczególnie popularny staje się system wykorzystujący ruchome stoły do upraw, umożliwiające transport upraw w obrębie szklarni, pojedynczo lub sekcjami. Uprawy transportowane są do obszaru centralnego, gdzie są sortowane, zbierane lub poddawane zabiegom ochrony roślin. Ergonomiczne systemy upraw stołowych, ruchomych lub stałych, znacząco obniżają koszty pracy. Ponadto, system ten umożliwia optymalne wykorzystanie powierzchni uprawowej i regulację wysokości stołu.

Debets Schalke posiada duży wybór systemów upraw, nowych i używanych, dla różnych sektorów upraw. Firma może dostarczyć i zainstalować wszystkie systemy upraw, w każdym rozmiarze.

Różnorodne systemy upraw. Potrzebujesz spersonalizowanych porad?

Kontakt