+31 174 245 321
[email protected]

Projektowanie i budowa

Diabeł tkwi w szczegółach

Budowa szklarni to złożony proces czerpiący z takich dziedzin jak mechanika konstrukcji budowlanych, oszczędność energii, chłodnictwo, automatyzacja czy pakowanie. Debets Schalke służy potrzebną wiedzą niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nową szklarnię, czy też przebudować istniejący obiekt. Zróżnicowane uwarunkowania klimatyczne, socjologiczne i ekonomiczne sprawiają, że każdy scenariusz zastosowania szklarni jest inny, a na konstruktorów czeka szereg wyzwań i stają oni przed koniecznością wdrożenia zindywidualizowanych rozwiązań. Wymagania stawiane szklarniom decydują o metodach pracy firmy Debets Schalke. Każdy projekt jest wyjątkowy i wymaga przystosowania, które przyniesie jak najlepsze korzyści. Jakość efektu końcowego uzależniona jest od skrupulatnego planowania. O atmosferze, wyglądzie, potrzebach utrzymaniowych, trwałości, cenie i funkcjonalności szklarni decydują szczegóły. Dzięki zgromadzonej wiedzy, doświadczeniu i chęci ciągłego doskonalenia firma Debets Schalke zapewnia wartość dodaną podczas realizacji obiektów szklarniowych na całym świecie.

Usługi inżynieryjne

Usługi inżynieryjne świadczone przez firmę Debets Schalke obejmują opracowanie projektów i przygotowanie szczegółowych rysunków, wystąpienie o stosowne pozwolenia i przeprowadzenie wszelkich prac przygotowawczych. Nasz zespół inżynieryjny zajmuje się pełną obsługą umów potrzebnych do realizacji obiektów szklarniowych.

W razie potrzeby zespół inżynieryjny Debets Schalke koordynuje następujące zadania:

  • opracowanie planu,
  • projektowanie,
  • prace przygotowawcze (procedury uzyskiwania pozwoleń, rysunki robocze i szczegółowe, plany bezpieczeństwa pożarowego, itp.),
  • nadzór budowlany.

Chcesz poznać zrównoważone możliwości dostępne dla Twojej szklarni?

Kontakt