+31 174 245 321
[email protected]

Systemy nawadniania

Oszczędność wody

Szybko rosnąca liczba mieszkańców naszej planety zwiększa zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania rolnicze pozwalające zwiększyć produkcję przy wykorzystaniu ograniczonych zasobów. W porównaniu z rolnictwem na wolnym powietrzu uprawy szklarniowe zmniejszają zużycie wody. Wpływ na to mają głównie cztery czynniki: 1) rośliny tracą mniej wody w wyniku ewapotranspiracji z uwagi na brak wiatru, większą wilgotność i możliwość regulacji temperatury w środowisku szklarniowym; 2) systemy nawadniania kropelkowego zwiększają wydajność wykorzystania wody; 3) uprawy położone są bliżej siebie, co zmniejsza marnotrawstwo wody; 4) cykl upraw szklarniowych jest zazwyczaj krótszy w porównaniu z uprawami na wolnym powietrzu, co prowadzi do mniejszego zużycia wody w całym sezonie wegetacyjnym.

Wydajność ma kluczowe znaczenie

Systemy nawadniania mają istotne znaczenie w branży ogrodniczej. Precyzyjne i wyrafinowane systemy wodne są czynnikiem warunkującym optymalny wzrost upraw. Właściwa jakość wody to podstawa; musi mieć odpowiedni skład i być bezpieczna w użyciu. System wodny dostosowany do stanu upraw, rodzaju podłoża oraz czynników wewnętrznych i zewnętrznych zapewnia optymalny wzrost upraw, co z kolei ma przełożenie na wysokość plonów.

Woda jest niezbędna do prowadzenia upraw

Wodne systemy inżynieryjne obejmują nie tylko rurociągi irygacyjne, ale też systemy magazynowania, uzdatniania, recyrkulacji wody, zespołów nawożących i transportu wody. Wszystkie wymagania i potrzeby można zintegrować w Planie Zarządzania Wodą, tak aby uprawy wykorzystały w pełni swój potencjał.

Recyrkulacja

Woda to towar deficytowy, o czym farmerzy szklarniowi doskonale wiedzą. Dzisiejsi hodowcy mają do dyspozycji duży wybór materiałów i systemów, pozwalającym na bardziej wydajne wykorzystanie wody przy zachowaniu niskich kosztów. Recyrkulacja jest jedną z dostępnych opcji bardziej efektywnego wykorzystania wody. Recyrkulacja, zwana także zamkniętym obiegiem wody, polega na ponownym wykorzystaniu usuniętej wody. Woda zużyta oczyszczana jest poprzez naświetlanie promieniami UV lub ogrzewanie. System recyrkulacji daje również duże oszczędności nawozów.

Maksymalna wydajność upraw, minimalne zużycie wody! Potrzebujesz spersonalizowanych porad?

Kontakt