0174 245 321
[email protected]

Watertechniek

Waterbesparing

De snelgroeiende wereldbevolking vereist verbeterde innovatie om de productie met beperkte middelen op te schalen. De glastuinbouw vermindert het waterverbruik in vergelijking met de landbouw in open lucht. Er zijn vier primaire redenen: 1) planten verliezen minder water door evapotranspiratie, als gevolg van de afgenomen wind, verhoogde luchtvochtigheid en gereguleerde temperatuur in de kasomgeving, 2) druppelirrigatiesystemen verbeteren de efficiëntie van watergebruik, 3) gewassen worden meer uit elkaar geplaatst op de voet, waardoor waterverspilling wordt verminderd, en 4) de gewascyclus in een kas is doorgaans korter dan in de open lucht, waardoor er minder water wordt gebruikt gedurende het hele groeiseizoen.

Efficiëntie is de sleutel

Watertechniek is onmisbaar in de tuinbouw. Een nauwkeurige en uitgekiende waterinstallatie is een vereiste om tot een optimale groei van de teelt te komen. Goede waterkwaliteit is essentieel. Het water moet in goede conditie zijn en veilig in gebruik zijn. Een waterinstallatie, aangepast aan de gesteldheid van het gewas, type substraat en de interne en externe factoren, zorgt ervoor dat de teelt optimaal kan groeien. Het resultaat hiervan is terug te vinden in de productie.

Water is de drijvende kracht van alle teelt

Watervoorziening is van eminent belang voor de glastuinbouw. Onder watertechnische installaties worden niet alleen de leidingnetten voor het water geven verstaan, maar worden ook wateropslagsystemen, waterbehandeling, recirculatie, bemestingsunits en watertransport bedoeld. Alle voorkomende wensen en eisen kunnen in het waterhuishoudingplan worden geïntegreerd om de teelt het best tot zijn recht te laten komen.

Recirculatie

Water is een schaars goed. Ook in de glastuinbouw is men zich hiervan bewust. Een teler heeft inmiddels een breed keuzepakket aan materialen en installaties om efficiënt met water om te gaan en die tevens kostenbesparend zijn. Recirculatie is één van de mogelijkheden om efficiënt met water om te gaan. Recirculatie is het hergebruiken van drainwater. Dit wordt ook wel een gesloten watersysteem genoemd. Het drainwater wordt gezuiverd door middel van UV-belichting of door verhitting. Het recirculeren brengt ook aanzienlijke kostenbesparingen op meststoffen met zich mee.

Maximale groeiresultaten, minimaal waterverbruik! Advies op maat?

Neem contact met ons op