+31 174 24 53 21
[email protected]

Su sistemleri

Su Tasarrufu

Dünyanın hızla büyüyen nüfusu, üretimin ölçeğini sınırlı kaynaklarla artırmak için gelişmiş tarım yeniliklerine ihtiyaç duymaktadır. Sera yetiştiriciliği açık hava tarımına kıyasla su tüketimini azaltmaktadır. Bunun arkasında yatan dört temel neden bulunmaktadır: 1) azalmış rüzgar, artmış nem ve sera ortamında düzenlenmiş sıcaklık nedeniyle bitkiler terleme ve buharlaşma aracılığıyla daha az su kaybeder, 2) damla sulama sistemleri su kullanım verimliliğini artırır, 3) ürünler daha yakın aralıklı olduğundan su kaybı azalır ve 4) bir seradaki ürün döngüsü dış ortamdakinden tipik olarak daha kısa olduğundan yetiştirme sezonunun tamamında daha az su kullanılır.

Verimlilik anahtardır

Water technology is vital in the horticultural sector. A precise and sophisticated water system is a prerequisite for optimal crop growth. Proper water quality is essential; it must be in good condition and safe to use. A water system adjusted to the condition of the crops, type of substrate and the internal and external factors ensures optimal crop growth, which in turn is reflected in production output.

Su, tüm yetiştirme işleminin itici gücüdür

Sera bahçeciliği için su temini çok önemlidir. Su mühendisliği sistemleri sadece su sulama borularını değil aynı zamanda su depolama sistemlerini, su arıtma, devridaim, gübreleme birimlerini ve su taşıma sistemlerini de içerir. Tüm olası gereksinimler ve ihtiyaçlar, ürünlerin tam potansiyellerine ulaşmasını sağlamak için su yönetimi planına entegre edilebilir.

Devridaim

Su tüm sera yetiştiricilerinin çok iyi bildiği gibi nadir bulunan bir kaynaktır. Günümüz yetiştiricilerinin tasarrufunda suyu etkin bir biçimde kullanmalarını sağlayan ve aynı zamanda maliyet etkili birçok farklı malzeme ve sistem seçeneği bulunmaktadır. Devridaim, suyu etkili bir biçimde kullanmak için tasarlanmış seçeneklerden biridir. Aynı zamanda kapalı su sistemi olarak da adlandırılan devridaim, drenaj suyunun tekrar kullanılmasını içerir. Drenaj suyu UV ışığı veya ısıtma ile saflaştırılır. Devridaim sistemi aynı zamanda gübreler açısından anlamlı maliyet tasarrufları da sağlar.

Maksimum yetiştirme sonuçları, minimal su kullanımı! Size özel tavsiye mi istiyorsunuz?

İleti̇şİm