Watertechniek

Watertechniek is onmisbaar in de tuinbouw. Een nauwkeurige en uitgekiende waterinstallatie is een vereiste om tot een optimale groei van de teelt te komen. Goede waterkwaliteit is essentieel. Het water moet in goede conditie zijn en veilig in gebruik zijn. Een waterinstallatie, aangepast aan de gesteldheid van het gewas, type substraat en de interne en externe factoren, zorgt ervoor dat de teelt optimaal kan groeien. Het resultaat hiervan is terug te vinden in de productie.

Watertechniek

Onder watertechnische installaties worden niet alleen de leidingnetten voor het water geven verstaan, maar worden ook wateropslagsystemen, waterbehandeling, recirculatie, bemestingsunits en watertransport bedoeld. Alle voorkomende wensen en eisen kunnen in het waterhuishoudingplan worden geïntegreerd om de teelt het best tot zijn recht te laten komen.

Recirculatie

Water is een schaars goed. Ook in de glastuinbouw is men zich hiervan bewust. Een teler heeft inmiddels een breed keuzepakket aan materialen en installaties om efficiënt met water om te gaan en die tevens kostenbesparend zijn. Recirculatie is één van de mogelijkheden om efficiënt met water om te gaan. Recirculatie is het hergebruiken van drainwater. Dit wordt ook wel een gesloten watersysteem genoemd. Het drainwater wordt gezuiverd door middel van UV-belichting of door verhitting. Het recirculeren brengt ook aanzienlijke kostenbesparingen op meststoffen met zich mee.

Debets Schalke levert en installeert alle benodigde nieuwe of gebruikte water technische installaties voor, in en om de kas.